Par biroju Juridiskie pakalpojumi Jūsu jautājumi Īpašie piedāvājumi Kontakti
 
Piektdiena, 27 marts 19:03
 
 
 
 
Mūsu pakalpojumi
Uzņēmumu reģistrācija
Laulības šķiršana
Darba tiesības
Mantojuma tiesības
Pārstāvniecība tiesā
Parāda piedziņa
Maksātnespēja
Līgumu noslēgšana
Juridiskā apkalpošana
Strīdi par kredītu, aizdevumu un ķīlas līgumiem


Noderīga informācija
Jautājiet On-line
Tiesu kalendāri
Tiesāšanās izdevumu kalkulātors
Dokumentu un līgumu paraugi
Noderīgas saites


Interesants
Ziņas
Raksti un likumos komentāri
Humors


Īpašie piedāvājumi
Fiziskās personas maksātnespēja
Laulības šķiršana


Abonēt
Ziņas
Raksti un komentāri
Humors
Īpašie piedāvājumi

Mantojuma tiesibas

28.10.2011.

Labdien!
Gribu pajautāt, kā rīkoties šādā situācijā?
Tēvs nomira 2010. gada 1. janvārī! Atstāja ,privāto auto (vērtība ap 500Ls). zemnieku saimniecību ar, auto, kuras līzings bija nenomaksāts (1100Ls),Bankai par miršanas faktu tika pazinot, bet tā nodeva šo summu parādu piedziņas firmai kura uzrēķinājusi jau 260Ls pa virsu, utas katru mēnesi aug.Reālā cena par kuru var auto pārdot ir 1000Ls Vēl z/s ir nodokļu parāds 308 Ls. Tēvam nepiederēja nekustamais īpašums un tāpēc neviens mantinieks nav pieteicies. Esam tēvam 5 likumīgi bērni. sieva no kuras nebij likumīgi šķīries kā arī civilsieva, no kuras ir piektais bērns. Nēviens no mantiniekiem netaisās neko darīt! Tāpēc vēlējos uzzināt kādas ir izrietošās sekas ja tā arī paliks kā ir?
Vai parādu piedzinēji var piedzīt no radiniekiem z/s parādus?
Loti liels Paldies jau iepriekš!

Labdien!
Ja neviens no mantiniekiem mantojumu nepieņems, tad tas tiks atzīts par bezmantinieku mantu un tā piekritīs valstij. Parādi tiks segti no atstātā mantojuma, t.i. viss tiks pārdots un ar ieņēmumiem tiks segti parādi. No radiniekiem neko piedzīt nevarēs.


25.10.2011.

Labdien!Esmu uzzinājusi,ka persona,kam aizdevu palielu naudas summu ir mirusi un,ka šīs personas bērni ir bijuši pie notāra kārtot mantojuma lietu.Vēlos atgūt aizdoto naudu,kas man būtu jādara vai jāraksta?

Jums būtu jāuzraksta un jāiesniedz notāram, kurš kārto mantojuma lietu, kreditora prasījums, kurā minat, kādu summu un uz kāda pamata mantojuma atstājējs Jums bija parādā. Ja mantojuma atklāšanās tika izsludināta, tad informāciju par to, kādā termiņā Jūs varat iesniegt savu prasījumu, varat meklēt „Latvijas Vestnesis” mājas lapā vai laikrakstā. Pēc būtības, ja mantinieki pieņems mantojumu, tad viņi iestāsies mantojuma atstājēja vietā, un Jums būs visas tiesības parādu pieprasīt no mantiniekiem.


25.10.2011.

Mani interesēja tāds jautājums.Ir nomiris man šķirtais vīrs,kuram ir atklāta mantojuma lieta.Vai es šajā mantojuma lietā varu iesniegt prasību par parāda atmaksu man no mirušā vīra mantas.Parāds radies saistībā ar to,ka vīrs nekādi nepalīdzēja uzturēt nepilngadīgās meitas un arī nekādi nepalīdzēja meitam,kad viņas bija pilngadīgas,bet vēl turpināja mācīties.Kādā formā (varbūt ir kāds paraugs)man par to būtu jāinformē notārs pie kura ir atvērta mantojuma lieta un kādi dokumenti man jāiesniedz būtu notāram???

Jums kā mantojuma atstājēja šķirtajai sievai nav likumīgu tiesību kaut ko mantot, bet ja Jums ir saistību pamatojoši dokumenti – vienošanās, tiesas spriedums, kas nav pildīti, tad Jūs varat sagatavot savu prasījumu un iesniegt to notāram – norādot, uz kāda pamata un cik mantojuma atstājējs Jums bija parādā, savs prasījums ir jāpamato, nepietiek ar apgalvojumu, ka viņam bija jāmaksā, bet viņš nemaksāja. Katrā ziņā Jūsu meitām ir visas tiesības pieteikties un saņemt savu mantojuma daļu.


22.10.2011.

Man ir jautājums sakarā ar tiesībām uz mantojumu.
Mana vecmāmiņa nomira 2007.g. 9.janv. Viņai ir trīs dēli un meita, kura ir mana māte. Reāli dzīves laikā vecaimātei piederēja nekustamais un kustamais īpašums. Mēs uz to brīdi, kad viņa mira nebijām LV. Bet visu laiku bijām palīdzējuši, cik varējām. Viss, teorētiski it kā ir atstāts vecākajam dēlam, kurš atsakās par to runāt un pat rādīt miršanas apliecību. Vai vēl ir kāda iespēja, ko darīt sakarā ar mantojumu (pārējie brāļi arī atmeta cerības), pretendēt uz to? Ar, ko mums būtu jāsāk?

Civillikums paredz viena gada termiņu, kurā mantiniekiem ir jāpiesakās uz mantojumu, Jūsu gadījumā ir pagājuši jau 4 gadi. Neesat uzrakstījusi, vai vecākais brālis ir vērsies pie notāra mantojuma lietas nokārtošanai, vai ir bijis testaments, iespējams, ka Jums nav tadas informācijas. Varat mēģināt vērsties pie notāra, kas praktizē pēc Jūsu mirušās vecāsmammas pēdējas dzīvesvietas, pirmkārt, lai viņš pārbauda, vai ir bijusi mantojuma lieta, ja ir bijusi, tad ja bija jāmanto pēc likuma, tad vecākajam dēlam bija jānorāda visi iespējamie mantinieki, t.i. visi bērni, ja viņš to nav izdarījis, tad ir pamats celt prasību tiesā, bet ja mantojuma lieta nav nokārtota, tad iesniedziet notāram mantošanas iesniegumu un uzsākiet lietu, kuras rezultātā visi bērni mantos vienādās daļās. Tas, ka Jums uz rokas nav miršanas apliecība, tas neko nemaina, jo Jūs dzimtsarakstu nodaļā varat saņemt dublikātu.

Arī Jūs varat ieskatīties zemesgrāmatā (maksas pakalpojums) un pārbaudīt kam un uz kāda pamata šobrīd pieder nekustamais īpašums. Tas Jums palīdzēs saprast ko darīt – meģināt nokārtot lietu caur notāru, vai uzreiz celt prasību tiesā.

13.10.2011.

Vēlējos jautāt,kādi dokumenti ir nepieciešami,lai varētu uzsākt mantojuma tiesibu kārtošanu.
Un kur vajag griezties pirmkart?
Jo nav ne mazakas jausmas kas ir isti jadara,un kadi dokumenti ir nepieciešami.
Jau iepriekš pateicos par atsaucību.

Saskņā ar Civillikumu mantojuma lietas kārto notārs.
Jūs varat griezties pie jebkura notāra pēc mantojuma atstājēja pedējās dzīvesvietas, līdzi ņemot pasi, pierādījumus par radniecību (dzimšanas un laulības apliecības), kā arī dokumentus, kas apliecina mantojuma sastāvu (nav obligāti).


Bezmaksas konsultācijas!


Jūsu jautājumi

— Vēlos iesniegt šķiršanos. Kādus alimentus varu pieprasīt no sava vīra?

— Kāds īpašums skaitās laulāto kopīgais īpašums?

— Ja man nav īpašumu, vai var piedzīt manus parādus no sievas īpašumiem?Noderigas saites


Humors

Policists notvertajam cietumniekam vaicā:
- Kādēļ jūs bēgāt no cietuma?
- Es gribēju precēties.
- Nja, jums ir diezgan neparasts priekšstats par brīvību

 
 
Dienas frāze: "Būtne, kas pilnībā ir veltījusi sevi citiem, neatzīst tiesības brīvi pašai izrīkoties ar sevi." Marsels
 
 
  Par biroju Sadarbība Konfidencialitāte Kontakti  
© 2005 - 2011 Baltic Business Group Ltd. Visas tiesības paturētas
Смотреть видео бесплатно See Video Online Free